Skillstreaming

Om Skillstreaming

Skillstreaming AB är ett familjeföretag inom vård och omsorg som har funnits sedan 1994. Vi har i dag en behandlingsverksamhet för flickor i åldrarna 13-20 år samt två gruppboenden för ensamkommande barn och unga i åldrarna 15-21 år. Våra utbildade och engagerade personalgrupper eftersträvar att skapa positiva sammanhang för våra boenden vilka kännetecknas av stabilitet och trygghet. En central del av arbetet består i att skapa en ökad medvetenhet och delaktighet hos den enskilde vilket leder till en personlig utveckling utifrån varje individs egna förutsättningar. Våra boenden ska under sin vistelse hos oss få möjlighet till en större grad av självständighet som varar livet ut.

Behandling

Skillstreamings behandlingmetoder grundar sig på KBT (kognitiv beteendeterapi) och metoder inom KBT såsom ART (Aggression Replacement Training), TA (Tillämpad Avslappning) och MI (motiverande samtal).Läs mer om Skillstreaming HVB Östhammar

Verksamheten

1 november 2014 och 15 januari 2105 öppnade Skillstreaming AB två enheter för ensamkommande barn och unga med permanent uppehållstillstånd i åldrarna 15-21 år i Uppsala. Ett övergripande mål i Skillstreamings integrationsarbete är att ge förutsättningar för självständighet i eget boende väl integrerat i det svenska samhället. Skillstreaming verkar för att anpassa insatserna efter ungdomens ålder, mognad och förmåga.Läs mer om Ensamkommande barn och unga